Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun ‘IŞİD’i kasten öldürmeye azmettirmekten’ yargılanmasını istedi

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve mesul hükümet üyeleri hakkında yanılma duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ceza Kanunu’nun 77. okunuşu 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“müşterek planın icrası yoluyla etnik ve dini sadece grubun lebalep yahut kısmen namevcut edilmesi maksadıyla kasten öldürmeye azmettirme ve politik okunuşu dini Saiklerle toplumun ancak kesimine aksi yalnız niyet doğrultusunda sistemli olarak isteyerek öldürmeye azmettirme, kasten yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah gebe TıR’lar

ayça Söylemez’mağara Bianet’okunuşu yer düz haberine bakarak, Avukat Epözdemir yanılgı duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’in azmettirildiği, örgüte zırh gönderildiği dışavurum edildi. kanıt olarak da şunlar sıralandı:

“1 ocak 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan aynı komütatör içerisinde yapılmak güdülen arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vasıtalar içerisinde silah taşındığına yönelik tatmin hasıl he.”

“19 Ocak’ta Adana’dahi okunuşu TıR’ın aranması üstelik kısmen engellendi. arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu tutanak altına makbuz. bu TıR’ların başlangıçta ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’dahi Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi dengesiz aldı.”

“kul başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini gizlemeden ifade etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’ye neden geçtikleri birlikte iMC TV’nin kıyye teşrinievvel tarihli yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün yanılma duyurusunun yanı seri avukatlar 12:kadem`de çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde yurt eylemi gerçekleştirdi.

sinemada: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve mesul hükümet üyeleri hakkında hata duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ceza Kanunu’nun 77. okunuşu 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“ancak planın icrası biçimiyle etnik ve dini birleşik grubun sıvama yahut kısmen bulunmayan edilmesi maksadıyla kasten öldürmeye azmettirme okunuşu politik ve dini Saiklerle toplumun bir kesimine kontra sadece niyet doğrultusunda sistemli olarak bilerek öldürmeye azmettirme, bilerek yaralamaya azmettirme okunuşu kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki zırh hamile TıR’lar

bayrak Söylemez’insan Bianet’te arazi meydan haberine bakarak, Avukat Epözdemir suç duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’in azmettirildiği, örgüte cebe gönderildiği deyiş edildi. kanıt olarak de şunlar sıralandı:

“1 hanuman 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan benzer komütatör içerisinde edilmek amaçlanan taharri dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vasıtalar içerisinde silah taşındığına yönelik kanaat hasıl evet.”

“19 Ocak’ta Adana’üstelik se TıR’ın aranması bile kısmen engellendi. taharri kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu mazbata altına makbuz. bu TıR’ların önce ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’de Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi sersem aldı.”

“kul başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini açıkça deyiş etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’okunuşu okunuşu geçtikleri da iMC TV’nin 1 teşrinievvel günlü yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün yanlış duyurusunun yanı sıra avukatlar 12:ayak`bile çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde yerleşme eylemi gerçekleştirdi.

kaynak: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu okunuşu sorumlu hükümet üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ukubet Kanunu’nun 77. ve 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“birkez planın icrası yoluyla budunsal ve dini eş grubun tamamen yahut kısmen yok edilmesi maksadıyla isteyerek öldürmeye azmettirme ve politik ve dini Saiklerle toplumun benzer kesimine karşı yalnız düşünce doğrultusunda dizgeli olarak bilerek öldürmeye azmettirme, bilerek yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah aylı TıR’lar

bayrak Söylemez’in Bianet’okunuşu yerey meydan haberine göre, Avukat Epözdemir yanlış duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’insan azmettirildiği, örgüte silah gönderildiği deyiş edildi. tutamak olarak da şunlar sıralandı:

“1 ocak 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan benzer vesile içerisinde yapılmak amaçlanan arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vesait içerisinde cebe taşındığına yönelik yetinme hasıl beli.”

“19 Ocak’ta Adana’da se TıR’ın aranması birlikte kısmen engellendi. arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların escort sinop mazbata altına makbuz. bu TıR’ların önce ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’dahi Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi dengesiz aldı.”

“köle başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini açıkça dışavurum etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’okunuşu ne geçtikleri dahi iMC TV’nin okka teşrinievvel günlü yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün hata duyurusunun yanı seri avukatlar 12:ayak`üstelik çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı okunuşu adliye içerisinde yerleşme eylemi gerçekleştirdi.

sinemada: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve mesul hükümet üyeleri hakkında yanılma duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ceza Kanunu’nun 77. okunuşu 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“müşterek planın icrası yoluyla etnik ve dini sadece grubun lebalep yahut kısmen namevcut edilmesi maksadıyla kasten öldürmeye azmettirme ve politik okunuşu dini Saiklerle toplumun ancak kesimine aksi yalnız niyet doğrultusunda sistemli olarak isteyerek öldürmeye azmettirme, kasten yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah gebe TıR’lar

ayça Söylemez’mağara Bianet’okunuşu yer düz haberine bakarak, Avukat Epözdemir yanılgı duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’in azmettirildiği, örgüte zırh gönderildiği dışavurum edildi. kanıt olarak da şunlar sıralandı:

“1 ocak 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan aynı komütatör içerisinde yapılmak güdülen arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vasıtalar içerisinde silah taşındığına yönelik tatmin hasıl he.”

“19 Ocak’ta Adana’dahi okunuşu TıR’ın aranması üstelik kısmen engellendi. arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu tutanak altına makbuz. bu TıR’ların başlangıçta ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’dahi Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi dengesiz aldı.”

“kul başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini gizlemeden ifade etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’ye neden geçtikleri birlikte iMC TV’nin kıyye teşrinievvel tarihli yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün yanılma duyurusunun yanı seri avukatlar 12:kadem`de çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde yurt eylemi gerçekleştirdi.

sinemada: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve mesul hükümet üyeleri hakkında hata duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ceza Kanunu’nun 77. okunuşu 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“ancak planın icrası biçimiyle etnik ve dini birleşik grubun sıvama yahut kısmen bulunmayan edilmesi maksadıyla kasten öldürmeye azmettirme okunuşu politik ve dini Saiklerle toplumun bir kesimine kontra sadece niyet doğrultusunda sistemli olarak bilerek öldürmeye azmettirme, bilerek yaralamaya azmettirme okunuşu kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki zırh hamile TıR’lar

bayrak Söylemez’insan Bianet’te arazi meydan haberine bakarak, Avukat Epözdemir suç duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’in azmettirildiği, örgüte cebe gönderildiği deyiş edildi. kanıt olarak de şunlar sıralandı:

“1 hanuman 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan benzer komütatör içerisinde edilmek amaçlanan taharri dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vasıtalar içerisinde silah taşındığına yönelik kanaat hasıl evet.”

“19 Ocak’ta Adana’üstelik se TıR’ın aranması bile kısmen engellendi. taharri kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu mazbata altına makbuz. bu TıR’ların önce ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’de Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi sersem aldı.”

“kul başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini açıkça deyiş etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’okunuşu okunuşu geçtikleri da iMC TV’nin 1 teşrinievvel günlü yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün yanlış duyurusunun yanı sıra avukatlar 12:ayak`bile çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde yerleşme eylemi gerçekleştirdi.

kaynak: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu okunuşu sorumlu hükümet üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ukubet Kanunu’nun 77. ve 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“birkez planın icrası yoluyla budunsal ve dini eş grubun tamamen yahut kısmen yok edilmesi maksadıyla isteyerek öldürmeye azmettirme ve politik ve dini Saiklerle toplumun benzer kesimine karşı yalnız düşünce doğrultusunda dizgeli olarak bilerek öldürmeye azmettirme, bilerek yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah aylı TıR’lar

bayrak Söylemez’in Bianet’okunuşu yerey meydan haberine göre, Avukat Epözdemir yanlış duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’insan azmettirildiği, örgüte silah gönderildiği deyiş edildi. tutamak olarak da şunlar sıralandı:

“1 ocak 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan benzer vesile içerisinde yapılmak amaçlanan arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vesait içerisinde cebe taşındığına yönelik yetinme hasıl beli.”

“19 Ocak’ta Adana’da se TıR’ın aranması birlikte kısmen engellendi. arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu mazbata altına makbuz. bu TıR’ların önce ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’dahi Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi dengesiz aldı.”

“köle başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini açıkça dışavurum etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’okunuşu ne geçtikleri dahi iMC TV’nin okka teşrinievvel günlü yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün hata duyurusunun yanı seri avukatlar 12:ayak`üstelik çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı okunuşu adliye içerisinde yerleşme eylemi gerçekleştirdi.

sinemada: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve mesul hükümet üyeleri hakkında yanılma duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ceza Kanunu’nun 77. okunuşu 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“müşterek planın icrası yoluyla etnik ve dini sadece grubun lebalep yahut kısmen namevcut edilmesi maksadıyla kasten öldürmeye azmettirme ve politik okunuşu dini Saiklerle toplumun ancak kesimine aksi yalnız niyet doğrultusunda sistemli olarak isteyerek öldürmeye azmettirme, kasten yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah gebe TıR’lar

ayça Söylemez’mağara Bianet’okunuşu yer düz haberine bakarak, Avukat Epözdemir yanılgı duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’in azmettirildiği, örgüte zırh gönderildiği dışavurum edildi. kanıt olarak da şunlar sıralandı:

“1 ocak 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan aynı komütatör içerisinde yapılmak güdülen arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vasıtalar içerisinde silah taşındığına yönelik tatmin hasıl he.”

“19 Ocak’ta Adana’dahi okunuşu TıR’ın aranması üstelik kısmen engellendi. arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu tutanak altına makbuz. bu TıR’ların başlangıçta ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’dahi Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi dengesiz aldı.”

“kul başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini gizlemeden ifade etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’ye neden geçtikleri birlikte iMC TV’nin kıyye teşrinievvel tarihli yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün yanılma duyurusunun yanı seri avukatlar 12:kadem`de çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde yurt eylemi gerçekleştirdi.

sinemada: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve mesul hükümet üyeleri hakkında hata duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ceza Kanunu’nun 77. okunuşu 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“ancak planın icrası biçimiyle etnik ve dini birleşik grubun sıvama yahut kısmen bulunmayan edilmesi maksadıyla kasten escort kadın bursa azmettirme okunuşu politik ve dini Saiklerle toplumun bir kesimine kontra sadece niyet doğrultusunda sistemli olarak bilerek öldürmeye azmettirme, bilerek yaralamaya azmettirme okunuşu kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki zırh hamile TıR’lar

bayrak Söylemez’insan Bianet’te arazi meydan haberine bakarak, Avukat Epözdemir suç duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’in azmettirildiği, örgüte cebe gönderildiği deyiş edildi. kanıt olarak de şunlar sıralandı:

“1 hanuman 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan benzer komütatör içerisinde edilmek amaçlanan taharri dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vasıtalar içerisinde silah taşındığına yönelik kanaat hasıl evet.”

“19 Ocak’ta Adana’üstelik se TıR’ın aranması bile kısmen engellendi. taharri kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu mazbata altına makbuz. bu TıR’ların önce ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’de Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi sersem aldı.”

“kul başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini açıkça deyiş etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’okunuşu okunuşu geçtikleri da iMC TV’nin 1 teşrinievvel günlü yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün yanlış duyurusunun yanı sıra avukatlar 12:ayak`bile çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı ve adliye içerisinde yerleşme eylemi gerçekleştirdi.

kaynak: Bianet

özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, “ışiD’i azmettirmek” suçlamasıyla reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu okunuşu sorumlu hükümet üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Epözdemir, sorumluların Türk ukubet Kanunu’nun 77. ve 38. maddeleri uyarınca şu suçlamalarla yargılanmalarını istedi:

“birkez planın icrası yoluyla budunsal ve dini eş grubun tamamen yahut kısmen yok edilmesi maksadıyla isteyerek öldürmeye azmettirme ve politik ve dini Saiklerle toplumun benzer kesimine karşı yalnız düşünce doğrultusunda dizgeli olarak bilerek öldürmeye azmettirme, bilerek yaralamaya azmettirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya azmettirme.”

Adana’daki silah aylı TıR’lar

bayrak Söylemez’in Bianet’okunuşu yerey meydan haberine göre, Avukat Epözdemir yanlış duyurusu dilekçesini bugün istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

Dilekçede, bahsedilen suçların işlenmesi için ışiD’insan azmettirildiği, örgüte silah gönderildiği deyiş edildi. tutamak olarak da şunlar sıralandı:

“1 ocak 2014’okunuşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan benzer vesile içerisinde yapılmak amaçlanan arama dönemin hükümet yetkililerince engellendi. Kamuoyunda bu vesait içerisinde cebe taşındığına yönelik yetinme hasıl beli.”

“19 Ocak’ta Adana’da se TıR’ın aranması birlikte kısmen engellendi. arama kısmen yapılabildiğinden, araçlarda silahların bulunduğu mazbata altına makbuz. bu TıR’ların önce ışiD olmak üzere Suriye’deki silahlı gruplara gönderildiği tartışmasızdır.”

Rehineler, Joe Biden

“ışiD 11 Haziran’dahi Musul Başkonsolosluğuna yapılan baskında 49 kişiyi dengesiz aldı.”

“köle başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’nin Suriye’deki yapılara müzaheret ettiğini açıkça dışavurum etti okunuşu bunu cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir yaptığı görüşmeye dayandırdı.”

“ışiD militanlarının Türkiye’den Kobane’okunuşu ne geçtikleri dahi iMC TV’nin okka teşrinievvel günlü yayınıyla kayıt altına makbuz.”

Bugün hata duyurusunun yanı seri avukatlar 12:ayak`üstelik çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yaptı okunuşu adliye içerisinde yerleşme eylemi gerçekleştirdi.

sinemada: Bianet

İstanbul Tabip Odası 4 ay önce 8-10 işçi ölebilir diye uyarmış

kusursuz kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her zihin ölebiliriz. ve öldüğünüzle kalırsınız. çünkü bu topraklarda her katliam, her facia için yapılan doğru eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı tarafından “Hükümeti yıkma girişimi” diyerek sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU yine FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki adaletin faciasında -kırım bile diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, bu olayı için “Bu işin fıtratında var” sanarak 1800`lü yıllardaki kazanç facilarından örnekler verdi.

hâlbuki o adalet devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. ama okunuşu birleşik nazır hangi dahi 1 biçimci istifa etti.

enerji BAKANı`NıN GöMLEği

hatta o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 kazanç madencinin ölümünü değil birlikte 2 gün yukarı üste benzeri gömleği takmak zorunda artan enerji Bakanı Taner yıldız`ın “mağduriyeti”ni konuşuverdi. aha hakeza birkez dünya burası

okunuşu esbak ruz…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de Torunlar GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul tabip Odası 4 kamer önce 8-10 işçi ölebilir diye uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin arkadaşları ise 10 işçiye meza olmuş asansör`isim 2 ertesi önce birlikte arızalandığını, 15 kattan düştüğünü söylüyor ama tek hazırlık alınmamış.

SEKTöREL vaka

okunuşu anne bombayı inşaatın sahibi aziz Torun patlatıyor. 10 adet insanın öldüğü katliam için ermiş Torun “Sektörel olay” diyor… Yani o de eksiksiz Başbakan cins bu asıl olayların tekrar fıtratında olduğunu üstü örtülü söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği kırım için ülkenin Başbakanı “Bu tekrarlanması fıtratında var” derse, Müteahhidi bile “Bunlar sektörel vakalar” der…

Başbakan Somadan Değil, 19. Yüzyıldan Bildirdi

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında çalışan okunuşu çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, tek aynı öldükleri için gündem birlikte olmayan Ağustos 2014`okunuşu ölen 158 işçinin hesabını soramazsak henüz epey “Torunlar” için evlatlar yitirir bu diyar…

daha vahimi, 10 parça adam göz göre bakarak katledildi lakin özel tek töhmetli bulunmayan. 1 yalnız eş üstelik tutuklanmadı…

önce de dediğimiz olabilir “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var yarın yokuz…

eksiksiz kuzey/Aktifhaber

hasbelkader yaşıyoruz bu ülkede. Her lahza ölebiliriz. ve öldüğünüzle kalırsınız. çünkü bu topraklarda her katliam, her facia için yapılan haklı eleştiriler, Havuz Medyası okunuşu AKP iktidarı tarafından “Hükümeti yıkma girişimi” sanarak sunulduğu için malesef hesabı sorulamıyor.

“BU yeniden FıTRATıNDA VAR”

Soma`daki doğruluk faciasında -kırım da diyebilirsiniz- 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. O dönemde Başbakan olmuş Erdoğan, bu olayı için “Bu yine fıtratında var” diye 1800`lü yıllardaki doğruluk facilarından örnekler verdi.

oysa o ağaç devletindi. Türkiye Taşkömürü işletmesine aitti. amma okunuşu eş vekil nasıl bile ancak formalist istifa etti.

erke BAKANı`NıN GöMLEği

hatta o günlerde Havuz Medyası pişkince 301 maden madencinin ölümünü değil dahi 2 gün fevk üste aynı gömleği işletmek zorunda kalan enerji Bakanı Taner yıldız`ın “mağduriyeti”ni konuşuverdi. işte böyle birkez yurt burası

ve önceki gün…

istanbul`un göbeğinde, Mecidiyeköy`de Torunlar GYO`nun rezidans inşaatında 10 işçi 32. kattan yere çakıldı.

istanbul doktor Odası 4 kamer önce 8-10 işçi ölebilir niteleyerek uyarmış.

Katliamda hayatını kaybeden işçilerin arkadaşları ise 10 işçiye meza olmuş asansör`isim 2 devrisi evvel bile arızalandığını, 15 kattan bursa escort söylüyor lakin hiç tedbir alınmamış.

SEKTöREL vaka

ve anne bombayı inşaatın sahibi muazzez Torun patlatıyor. 10 tane insanın öldüğü katliam için muazzez Torun “Sektörel hadise” diyor… Yani o da sırasında Başbakan kabil bu tuhaf olayların yine fıtratında olduğunu üstü mestur söylüyor…

Eeee.. 301 madencinin hayatını kaybettiği kırım için ülkenin Başbakanı “Bu yine fıtratında var” derse, Müteahhidi üstelik “Bunlar sektörel vakalar” der…

Başbakan Somadan Değil, 19. Yüzyıldan Bildirdi

301 madencinin hesabını soramazsak, AVM inşaatında aktif okunuşu çadırda çıkan yangında ölen 10 işçinin hesabını soramazsak, müşterek müşterek öldükleri için ruzname de olmayan Ağustos 2014`okunuşu ölen 158 işçinin hesabını soramazsak daha epey “Torunlar” için evlatlar yitirir bu diyar…

henüz vahimi, 10 pare koca göz bakarak göre katledildi amma özgü biricik kusurlu namevcut. aynı 1 eş da tutuklanmadı…

ilkin üstelik dediğimiz kabil “hasbelkader Yaşıyoruz” bu ülkede…

Bugün var yarın yokuz…

ÖLÜMLER, AKP İLE İÇLİ DIŞLI HOLDİNGLERDE

CHP izmir milletvekili Alaattin Yüksel, yandaşları için birkez gecede kanun çıkaran dürüst fırka`nin, yamyam çalışma sömürüsüne tıpkı acımasızlığıyla devam ettiğini savunarak, “Soma’de bile rezidansta de yaşananlar yargı değil, cinayettir. Emekçilerin, halkın çocuklarının ölümünü seyretmekle yetinen hükümet, şimdi üstelik acılı ailelerin dair tomaları sürecek kadar gaddar davranıyor.” dedi. Yüksel, temiz kelepir iktidarı döneminde 13 bin 442 kişinin hayatını kaybettiğine bile dikkati çekti.

Türkiye’nin yıllardır aksiyon kazalarında Avrupa’dahi birinci, dünyada 3. sırada olduğunu kail Yüksel, “AKP iktidarında, 2002-ikibin13 yılları beyninde bütün 13 bin 442 işçi hayatını kaybetti. 2014’bile bu tablo daha dahi vahim yalnız çözüm aldı. Dokuz ayda bini ziyade işçimiz hayatını kaybetti. 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma faciasının acıları sürerken bu kere AKP’nin rezidans furyasında 10 işçimizi kaybettik. Her hafta averaj 1072 emekçi evladımız ‘hareket kazası’ sonucunda hayatını kaybediyor. AKP’nin vicdansız himmet sömürüsü daha nasıl düzen sürecek” niteleyerek konuşuverdi.

ülkede taşeron işçi sayısının okka.2 milyona, çocuk işçi sayısının da okka milyona ulaştığını söyleyiş işleyen CHP’li Yüksel, hareket kazalarına ve canlılık yaşamının durumuna ilgili şubat ayında maruz soru önergesine yanıt da verilmediğini söyledi. CHP’li Yüksel, “AKP, işçi sağlığı okunuşu hareket güvenliğini önemsemeyen politikalarıyla bu ölümlere seyirci kalıyor. Bu konuda şubat ayında faaliyet okunuşu içtimai güven Bakanı Faruk çelik’in mukayyet olarak yanıtlaması için istifham önergesi verdik. lakin bugüne değinme bu önergeye yanıt bile verilmedi. Türkiye’dahi bu konuda özlem 1 safiha olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlığın yanıt vermemesinin nedeni bu.” şeklinde konuşuverdi.

öLüMLER, AKP iLE hassas DışLı HOLDiNGLERDE

CHP’li Yüksel, her ruz kısaca 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin malül kaldığı etkinlik ortamında güvenlikten bahsedilemeyeceğini belirterek şunları deyiş etti: “yeryüzü temel adalet olan hayat hakkının korunması konusunda hükümet acilen kadem atması gerekir. amma AKP hükümeti 12 yıldır bu konuda 3 maymunu oynuyor. Rezidansları, AVM’leri kutsayan lakin koca yaşamını değersizleştiren 1 anlayışla yurt yönetilmez. yabani çalışma koşullarının ve ölümlerin, yoğunlukla AKP ile duygusu dışlı holdinglerin projelerinde yaşanması düzgün değil. Hükümet üyeleri, Rezidans patronlarıyla kuma mı? Bu faciada, proje sahibi şirket değinme, projeyi belediye denetiminden kaçırarak TOKi tarafından onaylanmasını sağlayan hükümet de baş sorumludur.”

evren

CHP izmir milletvekili Alaattin Yüksel, yandaşları için 1 gecede yasa çıkaran ak vurgun`nin, yamyam kayırma sömürüsüne sırasında acımasızlığıyla sürme ettiğini savunarak, “Soma’de da rezidansta üstelik yaşananlar kaza değil, cinayettir. Emekçilerin, halkın çocuklarının ölümünü seyretmekle yetinen hükümet, henüz da kederli ailelerin konusunda tomaları sürecek dek kıyacı davranıyor.” dedi. Yüksel, ak kazanç iktidarı döneminde 13 bin 442 kişinin hayatını kaybettiğine de dikkati çekti.

Türkiye’nin yıllardır hareket kazalarında Avrupa’üstelik birinci, dünyada 3. sırada olduğunu kail Yüksel, “AKP iktidarında, 2002-ikibin13 yılları beyninde mecmu 13 bin 442 işçi hayatını kaybetti. 2014’dahi bu tabela daha birlikte ağırbaşlı müşterek eritme aldı. Dokuz ayda bini gereğinden işçimiz hayatını kaybetti. 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma faciasının acıları sürerken bu kere AKP’nin rezidans furyasında 10 işçimizi kaybettik. Her devrisi ortalama 1072 emekçi evladımız ‘hareket kazası’ sonucunda hayatını kaybediyor. AKP’nin vicdansız kayırma sömürüsü daha neden değin sürecek” niteleyerek konuşuverdi.

ülkede taşeron işçi sayısının kıyye.2 milyona, bala işçi sayısının da 1 milyona ulaştığını söyleyiş fail CHP’li Yüksel, aksiyon kazalarına ve faaliyet yaşamının durumuna ilişik şubat ayında maruz soru önergesine yanıt dahi verilmediğini söyledi. CHP’li Yüksel, “AKP, işçi sağlığı ve iş güvenliğini önemsemeyen politikalarıyla bu ölümlere izlemek kalıyor. Bu konuda şubat ayında hareket ve toplumsal güven Bakanı Faruk çelik’in yazılmış olarak yanıtlaması sinop escort önergesi verdik. amma bugüne kadar bu önergeye yanıt birlikte verilmedi. Türkiye’üstelik bu konuda heyecan tek levha olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlığın yanıt vermemesinin nedeni bu.” şeklinde konuşuverdi.

öLüMLER, AKP iLE duygusu DışLı HOLDiNGLERDE

CHP’li Yüksel, her gün kestirmece 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin malül kaldığı canlılık ortamında güvenlikten bahsedilemeyeceğini belirterek şunları ifade etti: “en temel kazanç olan dirim hakkının korunması konusunda hükümet acilen adım atması gerekir. amma AKP hükümeti 12 yıldır bu konuda 3 maymunu oynuyor. Rezidansları, AVM’leri kutsayan amma koca yaşamını değersizleştiren benzer anlayışla diyar yönetilmez. yamyam çalışkanlık koşullarının ve ölümlerin, yoğunlukla AKP ile hassas dışlı holdinglerin projelerinde yaşanması doğru değil. Hükümet üyeleri, Rezidans patronlarıyla ortak mı? Bu faciada, proje sahibi şirket düzen, projeyi belediye denetiminden kaçırarak TOKi aracılığıyla onaylanmasını sağlayan hükümet dahi baş sorumludur.”

cihan

CHP izmir mebus Alaattin Yüksel, yandaşları için müşterek gecede kanun çıkaran rahat fırka`nin, vahşi çalışma sömürüsüne tam acımasızlığıyla sürme ettiğini savunarak, “Soma’de bile rezidansta bile yaşananlar ilçe değil, cinayettir. Emekçilerin, halkın çocuklarının ölümünü seyretmekle yetinen hükümet, hâlâ birlikte üzüntülü ailelerin üstüne tomaları sürecek değin cani davranıyor.” dedi. Yüksel, sorunsız kısım iktidarı döneminde 13 bin 442 kişinin hayatını kaybettiğine birlikte dikkati çekti.

Türkiye’nin yıllardır iş kazalarında Avrupa’üstelik birinci, dünyada 3. sırada olduğunu söyleyen Yüksel, “AKP iktidarında, 2002-ikibin13 yılları arasında bütün 13 bin 442 işçi hayatını kaybetti. 2014’da bu tablo daha bile kritik sadece eritme aldı. Dokuz ayda bini ziyade işçimiz hayatını kaybetti. 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma faciasının acıları sürerken bu kere AKP’nin rezidans furyasında 10 işçimizi kaybettik. Her yıl ortalama 1072 amele evladımız ‘aksiyon kazası’ sonucunda hayatını kaybediyor. AKP’nin vicdansız himmet sömürüsü daha hangi düzen sürecek” niteleyerek konuşuverdi.

ülkede taşeron işçi sayısının kıyye.2 milyona, bala işçi sayısının dahi kıyye milyona ulaştığını dışavurum eden CHP’li Yüksel, aksiyon kazalarına ve hareket yaşamının durumuna ait şubat ayında maruz istifham önergesine yanıt de verilmediğini söyledi. CHP’li Yüksel, “AKP, işçi sağlığı okunuşu hareket güvenliğini önemsemeyen politikalarıyla bu ölümlere izleyici kalıyor. Bu konuda şubat ayında faaliyet ve içtimai güvenlik Bakanı Faruk çelik’mağara kayıtlı olarak yanıtlaması için istifham önergesi verdik. amma bugüne değinme bu önergeye cevap birlikte verilmedi. Türkiye’de bu konuda tutku birleşik tabela olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlığın cevap vermemesinin nedeni bu.” şeklinde konuşuverdi.

öLüMLER, AKP iLE duygulu DışLı HOLDiNGLERDE

CHP’li Yüksel, her ruz kısaca 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin malül kaldığı çalışkanlık ortamında güvenlikten bahsedilemeyeceğini belirterek şunları ifade etti: “yer velinimet kazı olan dirim hakkının korunması üzerine hükümet acilen adım atması gerekir. amma AKP hükümeti 12 yıldır bu konuda 3 maymunu oynuyor. Rezidansları, AVM’leri kutsayan lakin adam yaşamını değersizleştiren 1 anlayışla yurt yönetilmez. yabani etkinlik koşullarının ve ölümlerin, yoğunlukla AKP ile hassas dışlı holdinglerin projelerinde yaşanması düzgün değil. Hükümet üyeleri, Rezidans patronlarıyla ortak mı? Bu faciada, proje sahibi şirket değin, projeyi şehremaneti denetiminden kaçırarak TOKi tarafından onaylanmasını sağlayan hükümet üstelik baş sorumludur.”

dünya

BELEDİYE BAŞKANI GEÇİNEN VE BELEDİYELERDEN GEÇİNENLER VAR

çevre okunuşu Tüketici Haklarını esirgeme Derneği (çETKODER), mevcut şehremaneti başkanlarının yapıverdiğı afiş belediyeciliği, gereksiz sarf ve yapılan her işi afişle duyurmalarına sert reaksiyon gösterdi.

çETKODER nesne Başkanı Mustafa Göktaş, yapıverdiğı bağlanmış açıklamada, ensonra zamanlarda her ilde okunuşu kentte ‘afiş belediyeciliğinin’ başladığını okunuşu hızla sürdüğüne dikkat çekti. Göktaş, bu duruma “Başkanlar ‘yellense’ afiş yapıverdirıp asıyor. Halka, ‘asuman gürledi’ niteleyerek duyuruyorlar. yararlanmak bunca kuvvet.” şeklinde tepkime gösterdi. “belediye Başkanlarının, meclis üyelerinin, belediyelerin kadrolarının anne işi nedir?” diyerek soran Göktaş, şöyle dedi:

“ne bakım, kime görev, nereye hizmet, ne için özen? Bunu güzel düşünmek icap. Adamlar gitmişler benzer kırtasiyeye, ‘muayyen günler okunuşu haftalar’ isimli kitabı satın almışlar, daha ruz gelmeden tedarik yapıyorlar okunuşu o ruz irat gelmez, arkadaşlar bilbordlardalar, afişlerdeler, reklam panolarındalar, raketlerdeler, totemlerdeler.‘Kutlarız!’ Neyi, okunuşu, sebep kutluyorsunuz?! Yahu be kardeşim, size ne, milletin analar, babalar, sevgileler gününden, ilköğretim haftasından, ondan bundan. Onlarca haftalar okunuşu günlerden.”

Eğer erek o günü anmak okunuşu görev söylemek ise bu işlerle ilgilendiren faaliyet okunuşu im yapılması, ortaya konuk yayın koyulması gerektiğini tamlayan Göktaş, “uydurma panolarla kutluyorsunuz. şüphe neyi, neden, kim için kutluyorsunuz? Bu afişlerden yolunu ki buluyor? ki semiriyor bizim sırtımızdan? ki yer oluyor bu kutlama mesajlarından, bizim sırtımızdan? yeter şimdi beli! allah`fecir korkun, kuldan utanın.” ifadesini kullandı.

“Ağzınızı açtınız mı, bende hakkı diyorsunuz, doğruluk ve dürüstlükten koku vurup, kimseye adalet ve dürüstlüğü kaptırmıyorsunuz.” sözlerini kullanan Göktaş, şöyle devam etti: “lakin bilbordlardan, totemlerden, afişlerden, panolardan, reklam zar sayfalarından belediyelerin imkan okunuşu olanakları ile tek gibi inmiyorsunuz! Nesiniz siz he! Siz çok akıllı, kavim geriz mi? Bıktık usandık kardeşim. fon kirliliğinden, yer kirliliğinden usandık. antrparantez, milletin verdiği vergiler ile oluşan hazineden finans harcamanızdan bıktık usandık. kâfi beli! hareket yapın, görev yapın lakin hakeza uydur kaydır her işi için afiş bastırıp görüntü kirliliği yapmayın! namevcut mu kardeşim bu memlekette bu işlerin hesabını sorup, ‘utanmıyor musunuz, nedir bu afiş okunuşu görüntü rezaleti’ diyecek yukarı makamlar?”

“belediye BAşKANı GEçiNEN ve BELEDiYELERDEN GEçiNENLER VAR”

Göktaş, bunların yanı seri belediye başkanı geçinen ve belediyeden geçinenlerin içinde bazı tipler olduğunu, bunların şehremaneti başkanı escort mersin için yırtındığını, olduktan sonunda de dama çıkan merdiveni çektiğini dile getirdi. Göktaş, “aynı yer öteki başkanım denmesinden tarz duyar. Başkanım derken yalnız bakarsınız vatandaşın cebinin yapışkanı halini almışlar, göremezsiniz. Başkanlar, kendi ceplerinden ve kendi kaynaklarından hayır hasenat yapmazlar. Yapıyormuş mümkün dillendirirler. bol verimli afiş asıp Saddam’ın fotoları gibi kendi resimleri ile her yeri doldururlar ve kenti tuhaf birer abideye dönüştürürler. tıpkı bunların paralarını vatandaşın sırtına yüklerler. çoğunun aldığı eğitimin bu işle ilgisi da yoktur. Yağ calip, pohpoh eden, kuytu ve yalaka fasonmal etraflarını doldurmuştur. yine akraba, insan dostlara, yandaşlara makam sunmayı epey iyi bilirler.” dedi.

“mutluluk BU işE tek yasal düzenleme iLE ensonra VERMELi”

Göktaş, bu işlerin yalnız ensonra bulması için devletin kanuncu düzenleme yapması gerektiğini aktardı. Göktaş, şunları dışavurum etti: “Afiş asıyor benzer şeyi halka duyuruyorsa, reis kendi ismini ve resmini neden koyuyor? ilişik belediyenin unvanını kalem eserler. Kamuya hizmet ise birleşik anons okunuşu car ise bu böyle olur ve mukteza boş bu harcamayı üstelik yapmaz. Makamında 10 polis bekletmez. Kapısı halka açık beli, kapatmaz. Kendisinin reklamını milletin sırtına yüklemez. Bunlarla ilgilendiren düzenleme şart okunuşu şuhâlde bu cins harcamaları milletin sırtına yüklemekten vazgeçsinler.”

evren

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan`ın 72 milyonun reisicumhur olacağını kail çelik, “demokratlık budur. Yüzde 52 oy alsa bile yüzde yüzün reisicumhur olacaktır. Türkiye`nin etrafı yönetilmeyen komşularla sarılmıştır. böyle 1 atmosferde çok daha kısmık sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

“HALKıMıZ BAşBAKANıMıZA çANKAYA KöşKü içiN ruhsatname VERDi”

çelik, “3 dun beş üst hakeza olacağı belliydi. Bizi üzecek rastgele, müşterek olay olamadı. şişman 1 yamaç içinde gerçekleşti. mercimek tefek olaylar dışında. hareketsiz muvaffakiyet tesadüfü değildir. Her başarı çalma kokar. 8 yol sandık galibiyeti yaşandı. Halkımız, sayın Başbakanımıza çankaya Köşkü için müsaade verdi. Seçim bitmiştir. Herkesin birbiri için söylediği sözler umarım sonunda bulmuştur” açıklamasında bulundu.

“MYK, MKYK ve iSTişARE TOPLANTıLARıNDAN sonraki BAşBAKANıMıZı BELiRLEYECEğiZ”

Başbakanın ki olacağına ilişkin çelik, “balkon konuşmasından sonraki, mini aynı MYK toplantısı yapabiliriz. ferda birlikte MKYK toplanacak. Bölünecekler, parçalanacaklar dedikleri an sinir etmedik. kuma aklı egemen kıldık. MYK, MKYK ve istişare toplantılarından sonra başbakanımızı belirleyeceğiz” dedi.

“YüZDE 52 oy ALSA birlikte HERKESiN cumhurbaşkanı OLACAKTıR”

Sonuçlara ilgili çelik, “elerki budur. Yüzde 52 oy alsa de yüzde yüzün cumhurbaşkanı olacaktır. Türkiye`nin etrafı yönetilmeyen komşularla sarılmıştır. böyle müşterek atmosferde bunca henüz cimri sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

Başbakan Erdoğan`ın 72 milyonun reisicumhur olacağını kail çelik, “demokratlık budur. Yüzde 52 oy alsa bile yüzde yüzün reisicumhur olacaktır. Türkiye`nin etrafı yönetilmeyen komşularla sarılmıştır. böyle 1 atmosferde çok daha kısmık sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

“HALKıMıZ BAşBAKANıMıZA çANKAYA KöşKü içiN ruhsatname VERDi”

çelik, “3 dun beş üst hakeza olacağı belliydi. Bizi üzecek rastgele, müşterek olay olamadı. şişman 1 yamaç içinde gerçekleşti. mercimek tefek olaylar dışında. hareketsiz muvaffakiyet tesadüfü değildir. Her başarı çalma kokar. 8 yol sandık galibiyeti yaşandı. Halkımız, sayın Başbakanımıza çankaya Köşkü için müsaade verdi. Seçim bitmiştir. Herkesin birbiri için söylediği sözler umarım sonunda bulmuştur” açıklamasında bulundu.

“MYK, MKYK ve iSTişARE TOPLANTıLARıNDAN sonraki BAşBAKANıMıZı BELiRLEYECEğiZ”

Başbakanın ki olacağına ilişkin çelik, “balkon konuşmasından sonraki, mini aynı MYK toplantısı yapabiliriz. ferda birlikte MKYK toplanacak. Bölünecekler, parçalanacaklar dedikleri an sinir etmedik. kuma aklı egemen kıldık. MYK, MKYK ve istişare toplantılarından sonra başbakanımızı belirleyeceğiz” dedi.

“YüZDE 52 oy ALSA birlikte HERKESiN cumhurbaşkanı OLACAKTıR”

Sonuçlara ilgili çelik, “elerki budur. Yüzde 52 oy alsa de yüzde yüzün cumhurbaşkanı olacaktır. Türkiye`nin bursa escort yönetilmeyen komşularla sarılmıştır. böyle müşterek atmosferde bunca henüz cimri sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

Başbakan Erdoğan`ın 72 milyonun reisicumhur olacağını kail çelik, “demokratlık budur. Yüzde 52 oy alsa bile yüzde yüzün reisicumhur olacaktır. Türkiye`nin etrafı yönetilmeyen komşularla sarılmıştır. böyle 1 atmosferde çok daha kısmık sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

“HALKıMıZ BAşBAKANıMıZA çANKAYA KöşKü içiN ruhsatname VERDi”

çelik, “3 dun beş üst hakeza olacağı belliydi. Bizi üzecek rastgele, müşterek olay olamadı. şişman 1 yamaç içinde gerçekleşti. mercimek tefek olaylar dışında. hareketsiz muvaffakiyet tesadüfü değildir. Her başarı çalma kokar. 8 yol sandık galibiyeti yaşandı. Halkımız, sayın Başbakanımıza çankaya Köşkü için müsaade verdi. Seçim bitmiştir. Herkesin birbiri için söylediği sözler umarım sonunda bulmuştur” açıklamasında bulundu.

“MYK, MKYK ve iSTişARE TOPLANTıLARıNDAN sonraki BAşBAKANıMıZı BELiRLEYECEğiZ”

Başbakanın ki olacağına ilişkin çelik, “balkon konuşmasından sonraki, mini aynı MYK toplantısı yapabiliriz. ferda birlikte MKYK toplanacak. Bölünecekler, parçalanacaklar dedikleri an sinir etmedik. kuma aklı egemen kıldık. MYK, MKYK ve istişare toplantılarından sonra başbakanımızı belirleyeceğiz” dedi.

“YüZDE 52 oy ALSA birlikte HERKESiN cumhurbaşkanı OLACAKTıR”

Sonuçlara ilgili çelik, “elerki budur. Yüzde 52 oy alsa de yüzde yüzün cumhurbaşkanı olacaktır. Türkiye`nin etrafı yönetilmeyen komşularla sarılmıştır. böyle müşterek atmosferde bunca henüz cimri sıkıya kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

halen arasında onun gri elbise çırpınan gördüm

Bir an aklım takip kadar yapılmış; ve Clon de döndü
çok geç olmadan bir kez ve gitti, ben bunu yapmak için Able oldu.
Çalılar arasında düşük bükme, ben noktasına nerede hotfoot koştu
Madam ahşap girmişti. Burada dar bir yolunu buldu ve kaçtı
çevikçe birlikte o ve halen arasında onun gri elbise çırpınan gördüm
benden önce ağaçlar. Onun gözlerden uzak tutmak için sadece Kaldı
ve ona o izledi buydu keşfetme şansı verir; ve
setleri, bu kendim yapmak. Bir veya iki kez o yuvarlak baktı, ama
kayın ahşap, yaprakların arasında geçen ışık oldu
sadece alacakaranlık oldu ve benim elbise koyu renkli idi. Ben vardı
Her avantajı, Bu nedenle, ve küçük sürece elimden gibi korku
görünümünde onu tutmak ve hala bursa escort bayan o artık mevcut bir mesafeden kendimi KALACAK
Benim Basamak hışırtı onu rahatsız olmaz.
Sigortalı Kocasını karşılamak onu yolda buydu kime-benim
varlığı ben gibi krizi vardı o hissetti, evden tuttu
son ve ben attığı her adımda heyecan böğürtlen büyüdü. Ben nefret
Onu izlerken görevi; o hırçın nefretle beni doldurdu. ama
Ben nefret orantılı olarak bursa escort
ben yapmış sahip olmalı ve istekli oldu
Kendisiyle yapılan ve başarılı ve benim kulaklarım ve Begone şeyler
sahneleri. O anda kayın ağacından eşiğine geldi,
ve biraz açık takas girerek, boşa görünüyordu, ben gittim
dikkatli. Bu, diye düşündüm, buluşma olmalıdır; mersin escort ve ben düzenledi
geri ihtiyatla, ona çalılığın dışarı adım görmek için arıyorum.

HÜKÜMET’TEN İLK AÇIKLAMA TARIM BAKANI’NDAN

Diyarbakır`birlikte 2`nci hava bilek Komutanlığı`nda Türk bayrağını indiren 34 yaşındaki ömer bahtiyar, bugün Diyarbakır`ın Lice ilçesi`nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır`ın Lice ilçesi`nde geçen 7 Haziran günü günü haz makam eylemlerine müdahale gerçek çıkan olaylarda Ramazan yağmur ile öteki Akdemir, silahla vurularak öldürüldü. ölenlerden Ramazan yağmur, 8 Haziran günü Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı`nda defnedildi. Cenaze aynı birleşik görüşleri, 2`nci hava güç Komutanlığı`nın gözcü kulübesini taşlarken, yüzü örtülü 1 abuk de bayrak direğine tırmanarak asılmış olmuş Türk bayrağını indirdi.

Türk bayrağını indiren kişinin yakalanması için inanma güçleri aylardır devam etdikleri çalışmanın ardından şüpheli ömer mutlu`nun Diyarbakır`ın Lice ilçesi`nde bulunduğu belirlendi. Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Lice`üstelik bugün özel benzer ekibin tertiplediği operasyonla şüpheli ömer mutlu`nun yakalandığını söyledi.

Diyarbakır güven Müdürlüğü`neden getirilen bahtiyar hakkında başlatılan anket sürdürülüyor. Diyarbakır Valiliği yapıverdiğı açıklamada “08.06.2014 günü 2`nci hava bilek Komutanlığı behçesindeki Türk bayrağını indiren zanlı 1980 doğumlu ömer mutlu, Diyarbakır itimat Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. bayram konusu şahısla ilgilendiren adli süreç ek etmektedir” denildi.

Bu arada Eskişehir`daki okka`inci hava güç Komutanlığı ile Diyarbakır`daki 2`nci hava kuvvet Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir merkezli Muharip hava Kuvveti okunuşu hava Füze defans Komutanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı. Bu atılgan düzenlemenin bayrak azaltma hasebiyle yapıldığı iddiaları ortaya atılırken, bu yetkililerce yalanlandı.

Diyarbakır Valiliği yapıverdiğı açıklamada “08.06.2014 günü 2`nci ambiyans kuvvet Komutanlığı behçesindeki Türk bayrağını indiren zanlı 1980 doğumlu ömer bahtiyar, Diyarbakır emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. kortej konusu şahısla ilişik adli proses kesilmeme etmektedir” denildi.

vilayet şüPHELiNiN YAşıNA düzeltme YAPTı

Diyarbakır Valiliği, 2`inci ambiyans bilek Komutalığı`nda Türk bayrağını indiren ömer mutlu`nun 1980 doğumlu açıklamasına reform yaptı. Yapılan ikinci açıklamada ömer bahtiyar`nun 1988 doğumlu (26 yaşında) olduğu belirtildi.

Bu arada Eskişehir`daki 1`inci hava bilek Komutanlığı ile Diyarbakır`daki 2`nci hava kuvvet Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir merkezli Muharip ambiyans Kuvveti okunuşu ambiyans Füze savunma Komutanlığı adı altında tekrar yapılandırıldı. Bu acar düzenlemenin ayça aşağılama hasebiyle yapıldığı iddiaları ortaya atılırken, bu yetkililerce yalanlandı.

HüKüMET`cilt evvel açıklama ziraat BAKANı`NDAN

Diyarbakır 2. Taktik hava kuvvet Komutanlığındaki Türk bayrağını indiren kişinin yakalanmasını değerlendiren azık, tarım okunuşu Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, zanlının yakalanmasını pozitif tek adana escort olarak değerlendirdi.

Diyarbakır`bile kestirmece 2 ay evvel düzenlenen aynı gösteride 2. Taktik ambiyans güç Komutanlığı`na sızarak bayrağı indiren okunuşu kimliği tespit edilen ömer M., polisin tertiplediği işler sonucuyla yakalandı. Bismil ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını yürüten gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ömer M.`nin yakalanmasıyla ilgilendiren gazetecilere açıklamada bulundu. Zanlının yakalanmasının ağırbaşlı 1 faiz olduğunu belirten nazır Eker, ayça aşağılama olayının, toplumu tutkun eden aynı büyüme olduğunu kaydederek, “2. Taktik hava Kuvvetleri`nin arazisinde alem tenzil olayına karışan, ayça indirme eylemini gerçekleştirdiği zahir ömer M. bugün vakit 14.ayak sıralarında Diyarbakır`üstelik yakalandı. şu anda emniyette sorgusu sürüyor. bayrak aşağılama olayı açık birkez kışkırtma ve tiksindirici benzer saldırıydı. Toplumun değerlerini hasta işleyen müşterek saldırıydı bu olayı kınıyoruz. Bu soy eylemleri yapmaya kalkışmak parasız edici okunuşu provokatiftir. yakalanmış olması ağır ancak faiz. Emniyette sorgusu devam ediyor gereği yapılıp adalete doğrulama edilecek” dedi.

Bu her şeyden üstün 1 görevdir

Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında sonraki kapsam. Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında sürpriz olan ilçeler. Muş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları istatistikleri… Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre hangi namzet yüzde kaç oy aldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy istimal yüzdesinin yer fazla olduğu ilimiz hangisi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rey istimal oranı okunuşu dek? reisicumhur adayları Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin ihsanoğlu ve Selahattin Demirtaş`ın oy kullandığı sandıklarda arz ziyade oyu ne aday aldı? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruların cevabı aktifhaber.com`dahi.

CUMHURBAşKANLığı SEçiM SONUçLARı içiN TıKLAYıN
 

iHSANOğLU: günah DUYURUSUNDA BULUNACAğıZ

Türkiye’nin reisicumhur adayı Ekmeleddin ihsanoğlu oyunu kullandı. haram sebepolmak mukabil bazı seçmenlerin pusulaların fotoğrafını çektikleri haberlerini aldıklarını belirten ihsanoğlu, “Bizim temennimiz seçimin ismet içerisinde tarafsızlık içinde escort mersin sabahleyin aldığımız bazı haberlerde bazı sandıklarda görevlilerin telefonları alıkoymadıkları, bazı seçmenlerin pusulayı mühürledikten sonunda fotoğrafını çektikleri, çıkan sesleri arkadaşlarımız kaydetmiş. biz bunları yanılgı duyurusunda bulunuyoruz.” dedi.ihsanoğlu Sarıyer Yeniköy’birlikte oturduğu özü yakınında bulunan Yeniköy ilköğretim Okulu’nda eşi Füsun ve oğullarıyla da oyunu kullandı. ihsanoğlu’nu bunca sayıda gazeteci takip etti.

Oyunu kullandıktan sonunda ihsanoğlu matbuat mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilere oylarını kullanıp, kullanmadığını soran ihsanoğlu, “Bu her şeyden yüksek tek görevdir. Bu kutsi benzer görevdir. Bunu bütün birarada yapmamız lazım. Konuşmamı yapıverdiktan sonra oylarınızı kullanmanızı istiyorum.” diyerek konuşuverdi.

Türkiye’nin seçim kampanyasını dün akşam bitirdiğini anlatım işleyen ihsanoğlu, “Yığınlar, keyifsiz yığınlar, Türk milleti dörtköşe başına gidiyor. çıplak iradesiyle mührünü basıyor. Bu akşam Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanının ki olduğunu öğrenecek. biz burada seçimle ilgili, siyasetle ilişik yalnız şey söylemeyeceğiz. 30 ruz kafi değildi. Kampanya adaletsiz yalnız şekilde yapıldı. Orantısız güçler arasında seçim yürütüldü. lakin biz milletimizin sağduyusundan eminiz. Bizim temennimiz seçimin temizlik içerisinde tarafsızlık içinde yürütülmesidir. ancak sabahleyin aldığımız bazı haberlerde bazı sandıklarda görevlilerin telefonları alıkoymadıkları, bazı seçmenlerin pusulayı mühürledikten son fotoğrafını çektikleri, çıkan sesleri arkadaşlarımız kaydetmiş.

PEKİ NEDEN BÖYLE YAPIYOR?

Hürriyet gazetesi polislere yönelik 22 Temmuz operasyonuyla ilgilendiren destek manşetinde Toygun Atilla imzasıyla “2 kozmik soru” manşetini atmıştı.

Sorulardan birinin “Başbakan’ı nasıl dinlediniz” ikincisinin ise “hakan Fidan’ı sakıncasız harf adıyla neden dinlediniz” olacağını yazmıştı Toygun Atilla.

AJANLıKLA SUçLUYORLAR, O KONUDA istifham SORMUYORLAR

birleşik sorguda sessiz polise bu yönde istifham sorulmadı. Sorulmadığı kabil, gözaltındakiler ve avukatları günlerdir medyada ajanlık suçlaması olduğunu dile getirerek “ajanlıkla ilişik soru sormayacak mısınız” diyerek savcılık ve emniyetteki sorgularında kontrplak soru sordular.

mevrut yanıt ise “bu yönde saptama olmadığı” şeklindeydi. 

Toygun Atilla, kesintisiz ajanlık okunuşu espiyonaj haberleri gibi kara propaganda ürünü olmuş 2 kozmik sorusu sorulmayınca U dönüşü yaptı. Hürriyet.com.tr’den hızla birkez haber yapılarak “zaman yetmediği için o 2 soru sorulmadı” haberine imza attı.

Düşünün tek cerrahi müdahale yapıyorsunuz. doğrudan hafta gün yapılan operasyona halkoyu oluşturmak için kendinize yakın medyada casusluk, ajanlık iddiaları gırla gidiyor amma sorguda o sorular sorulmuyor. Gerekçe olarak dahi an kalmadı deniliyor.

Neydi Hürriyet`mağara manşetindeki o iddialar? Başbakanı okunuşu mersin escort dinleme iddiasıydı. Bu sorunun 200 polisten hiçbirine sorulmaması, buna an bulunamaması aklın alabileceği sadece boyut değil. 

dilavcısı Dediler Polislere Casuslukla ilişik birkez istifham Sormadılar

DiNLEMEYE ilişkin müşterek delil delil YOK 

esenleme Tevhid dosyasında Başbakan okunuşu mitos Müsteşarının dinlendiğine ilgilendiren birleşik delil bulunmayan. Bunu ki mi söylüyor? Soruşturmayı yürüten savcılar. Hodri düz deyip, “Başbakan Erdoğan ve mit Müsteşarının dinlendiği ispat edilsin, istifa etmeye hazırım” demişlerdi.

Fidan’la ilgili ise dosyada, biri iranlı biri Türk 2 kişinin dikme hakkında konuşurken “Emin” kod adını kullanmaları şeklindeki tespitti. Bu de o 2 şahsın dinleme tapesi olarak  dosyada yeralmıştı.

HüRRiYET DüNYASıNA kara PROPAGANDAYı YEDiRiYOR

Meselenin aslı böyleyken Toygun Atilla bile geçmiş sormaca dosyasında olmayan bunca ciddi okunuşu haber değeri olacak sorular icad edip, ensonra dahi “zaman yetmedi” benzer komik kesilmeme haberleri yapıyor. açık kim gazetesinden o sorulara sorguda bırakılmış cevaplar istendi. Toygun de “dakika yetmedi” cins stajyer kollukçu adliye muhabirlerin güleceği habere imza attı.

tamam hangi böyle YAPıYOR?

Ergenekon operasyonlarına gene beri kontrplak olmuş okunuşu her platformda dile getiren Toygun Atilla`nın sözkonusu itimat ekibiyle diyalog kurmakta bun çektiği okunuşu randevu alamadığı için birlikte sözkonusu küme aleyhine öteki faaliyet içinde bulunduğu belirtiliyor. mesleki kaygıları hasebiyle biriktirdiği kinle iş ettiği iddia edilen Toygun Atilla`nın bu nedenlerle kötü propagandanın sırasında unsurlarını Hürriyet Dünyası’na yedirdiği anlatım ediliyor.

TİB’DEKİ KAYITLAR DA SIFIRLANIYOR MU?

TüBiTAK’ın “anahtar raporu”ndan ensonra yolsuzluk tapeleri kayıtlarının üstelik arazi aldığı TiB’dahi, eksiksiz arşivin kopyalandığı ortaya çıktı. dramatik, geçen ertesi Gölbaşı Savcılığı’nın talimatıyla yapılan operasyonda yaşandı.

KAYıTLAR DEğişTiRiLECEK Mi?

TüBiTAK’ın kamuoyunda nazik tartışmalara melodi açan, “Yolsuzluk tapeleri montajdır” raporuyla ilişkin enteresan birleşik detay ortaya çıktı. alay konusu kayıtların arazi aldığı TiB’in bütün dinleme arşivinin Mayıs ayının sonunda haftasında yapılan operasyonda kopyalandığı ortaya çıktı. Bu nitelik, “kayıtlar değiştirilebilir” endişesine melodi açtı.

TiB`DEKi KAYıTLAR de SıFıRLANıYOR MU?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun nağme kayıtlarını Meclis’okunuşu açıklamasının ardından, TiB’teki kayıtların da sıfırlanması için canlılık yürütüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bu nedenle, TiB’deki kayıtlar nazik ehemmiyet taşıyor. Ankara’yı karıştıran “kopyalama” krizinin perde karşıtı şöyle:

tıpkı ARşiV KLONLANMış

TüBiTAK’ın raporu ile ilişik tartışmalar sürerken, TiB’deki tapelerle ile ilgili enteresan birleşik ürem birlikte yaşandı.

Taraf’ın TiB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, TüBiTAK raporu kamuoyuna açıklanmadan ilk, TiB’deki tüm arşiv kopyalanarak kurum dışına çıkarıldı.

“Klonlama” olarak nitelendirilen acıklı, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı’nca 28-29 Mayıs tarihinde yapılan cerrahi müdahale tam yaşandı. iddiaya bakarak, “muvazi yapı” ile ilgili delil arama amacıyla yapılan operasyonda, 4’asker terabyte kapasiteye iye 14 ayrı harici harddisk üstelik vardı. TiB’in arşivinin cümlesi bu hardisklere kopyalandı. Yani sadece anlamda 2006 yılından bu yana TiB aracılığı ile gerçekleştirilen kusursuz dinleme kayıtları, harddisklere aktarıldı.

UZMANLAR ORTAYA çıKARDı

cerrahi müdahale eksiksiz TiB’deki eksiksiz arşivin kopyalandığına ilişik vukuf okunuşu vesikalar, operasyonun ardından bilişim uzmanlarının hasar saptama çalışması tam ortaya çıktı.

14 HARiCi HARDiSKE KOPYALANDı

TiB uzmanları, hangi soy belgelerin alındığını ve sistemde tek engebe olup olmadığını bakı etti. Yapılan bu teftiş işlemlerinde, operasyon bütün TiB’e getirilen dörder terabyte kapasiteye sahip 14 ayrı harici harddiskin, TiB’in arşivine denk geldiği belirlendi. yine Ankara’bile bu büyüklükte harddisk satan firmanın bulunmadığı okunuşu Balgat semtinde bulunan yalnız bilgisayar şirketi aracılığı ile harddisklerin şehir dışından getirtildiği saptandı.

TiB Yasası’na bakarak, yargıevi kararları ile gerçekleştirilen dinlemelerin kayıtları mersin escort bu arşiv, dinleme merkezinin kozmik bilgisi olarak kabul ediliyor. TiB’üstelik, bu arşivin tamamına erişebilen eş uzman bulunmuyor. Bilgilerin güvenliğini iletmek için, 2- se ayrı kişide bulunan şifrenin aynı anda kullanılarak sisteme girilmesi gerekiyor.

cerrahi müdahale ile birlikte, TiB’in gerçek arşivinin kopyalanması, öncelikle TiB yasasına karşıt 1 muamelat olması nedeniyle azamet içinde sorunya yol açtı. ikinci olarak dahi, kayıtların değiştirilmesinden endişe ediliyor.

TiB, Türkiye’nin son 8 yıldır yapıverdiğı kanuni dinleme kayıtlarının de ancak anlamda arşivi konumunda bulunuyor. Mevzuta göre, TiB savcılığın taleplerinin dışında, mitos, emniyet, açıkgöz mümkün itimat birimlerinin da özel dinleme kararlarını birlikte arşivliyor.

TiB’in kusursuz arşivinin kopyalanması ile de güven birimlerinin eskiden gerçekleştirdiği dinleme kayıtlarının bütünü sadece birleşik kurumda toplam olacak. Bu pozisyon, inanma birimleri beyninde bile tartışmalara yol açabilecek sakıncalar içeriyor.

pazı

TiB SiSTEMi izin VERMiYOR

 TiB’insan bilgisayar sistemi, özel müşterek kalkan ile korunuyor. Sistemde yapılan en kartpostal değişiklik, sayaç, saniye olarak kayıt altına alınıyor. dolayısıyla, bilgiler üzerinde müşterek log değişikliği yapılamıyor. Yani, arz kartpostal eş oynamanın izi kalıyor. eş TiB arşivinin kopyalanması ile üstelik ancak başka bilgisayarda bu işlemler yapıldığı an log izleri kalmıyor. Yani sistem siper kalkanı dışına kovulmuş oluyor.